Kustos istoričar pripravnik

Назад
Kustos istoričar pripravnik

Kustos istoričar pripravnik

Gradski muzej Subotica

Култура, медији и односи с јавношћу - Суботица;

KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenog radnog mesta „kustos istoričar pripravnik“

 

 

 

 

Mesto rada: Gradski muzej Subotica, Trg Sinagoge br.3

Vrsta radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na određeno vreme radi osposobljavanja pripravnika za samostalan rad.

 

 

Potrebni uslovi: Stručno zvanje diplomirani istoričar, master istoričar stečeno

 

 • na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

 

 • na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

 

 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

 

 • na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine 

 

 • znanje stranog jezika;
 • znanje rada na računaru;

 

 

Opis poslova: 

 

 • Unos kataloških jedinica/inventarnih kartona pokretnih kulturnih dobara u Jedinstveni informacioni sistem
 • Sistematski istražuje, prikuplja predmete iz oblasti političke, privredne i kulturne istorije u cilju pribavljanja muzejskog materijala i istorijskih podataka;
 • Evidentira muzejske predmete i građu, kao i druge izvore od značaja za istoriju Subotica iz oblasti koju obrađuje;
 • Sređuje i sistematizuje muzejski materijal i prikupljene podatke po muzeološkim principima;
 • Vodi glavnu knjigu inventara i druge knjige stručne dokumentacije: pomoćne inventare, fototeku, inventar kopija i dr;
 • Radi na obradi i unosu podataka o muzejskim predmetima u elektronsku bazu podataka;
 • Stručno obrađuje muzejski materijal: vrši stručna istraživanja i proučavanja u cilju kompletiranja podataka o muzejskim predmetima i građi. Vrši stručnu analizu prikupljenih podataka;
 • Sistematizovan materijal smešta u depo, čuva ga i obezbeđuje od oštećenja, uništenja i nestajanja. Materijalno i moralno odgovara za muzejske predmete;
 • Stara se o preventivnoj i permanentnoj stručnoj zaštiti predmeta. Oštećen muzejski materijal izdaje na konzervaciju i restauraciju;
 • Za potrebe obavljanja svojih programskih zadataka izdaje materijal na fotografisanje (za glavnu kartoteku, fototeku, izložbenu i izdavačku delatnost);
 • Obezbeđuje uslove za javno prikazivanje muzejskog materijala i omogućava dostupnost materijala i podataka za korišćenje i proučavanje;
 • Radi na pripremama stalnih i povremenih izložbi. Izrađuje tematsko-ekspozicioni plan za stalne i tematske izložbe i učestvuje u njihovoj realizaciji. Sa radnom ekipom učestvuje u izradi finansijskog predračuna za izradu izložbe, kataloga i prospekata. Sarađuje sa drugim kustosima pri izradi tematskih izložbi u Muzeju, a po potrebi sarađuje sa srodnim ustanovama i asocijacijama. Sređuje radni i drugi materijal urađenih tematskih izložbi u obliku albuma ili u drugom prigodnom obliku pogodnom za korišćenje;
 • Radi na publikovanju muzejskog materijala i objavljuje rezultate stručnog i naučnog istraživanja;
 • Daje potrebne informacije i pruža stručnu pomoć za korišćenje podataka, građe i dokumenata iz delokruga svog rada radnicima Muzeja i spoljnim korisnicima u stručne i naučne svrhe;
 • Izrađuje planove rada i programe aktivnosti iz svog delokruga rada i usklađuje sa planovima aktivnosti Muzeja u celini;
 • Radi na prezentaciji stalne postavke, tematske postavke, zbirki, kao i celog Muzeja putem gostovanja u radio, TV emisijama i drugim medijima;
 • Učestvuje u realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada Odeljenja za pedagoški rad i odnose sa javnošću Muzeja;
 • Radi na stručnom i naučnom usavršavanju – prati stručnu literaturu iz istorije i muzeologije, posećuje izložbe, prisustvuje i učestvuje u radu naučnih i stručnih skupova;
 • Sarađuje sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu;

 

 

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati podnose: Uverenje o državljanstvu; Overene fotokopije diploma o svim završenim nivoima studija, Biografiju i uverenje ili sertifikat sa kojim se dokazuje znanje rada na računaru i znanje stranog jezika. Ukoliko kandidat ne poseduje uverenje ili sertifikat, provera znanja rada na računara i znanje stranog jezika će se proveriti razgovorom sa kandidatom. 

 

Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje. 

 

Gradski muzej Subotica zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju od kandidata.

 

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Gradski muzej Subotica, Trg Sinagoge 3, 24000 Subotica, Obaveštenja se mogu dobiti na: muzejsubotica@mts.rs, tel: 024 555 128.

 

 

 

    Subotica, 14.01.2022.                          za Gradski muzej Subotica

 

 

                                          Aniko Mihajlović     

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.01.2022. - 13.02.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Суботица;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Историја, археологија и класичне науке

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати