Rukovalac građevinskom mehanizacijom

NSZ/Filijala Kragujevac | Građevinarstvo i geodezija

"Marko trans cargo" d.o.o, Kragujevac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rukovalac građevinskom mehanizacijom - bager, utovarivač, kombinovana mašina


Uslovi rada i ostali uslovi:

- I - II nivo kvalifikacije, bez obzira na smer

- poželjno radno iskustvo

- obavezna vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

- stručna osposobljenost za rukovaoca građevinskom mehanizacijom

- zdravstvena sposobnost prema Aktu o proceni rizika

- mesto rada: Kragujevac 


Opis posla:

-          omogućava i učestvuje u transposrtu i obezbeđuje mašine tokom transporta do mesta rada i nazad do baze

-          izvodi radove predviđene radom mašine i organizacijom na terenu, iskop, utovar, istovar, škarpiranje, planiranje, razastiranje, pumpanje betona idr., na gradilištima, kamenolomu društva, lokacijama vađenja rečnih nanosa i svim ostalim ugovorenim lokacijama po potrebi naručilaca usluga ili kupaca

-          otklanja sitne kvarove na mašini, a veće kvarove odmah prijavljuje neposrednom rukovodiocu

-          stara se o redovnom održavanju mašine, vrši redovno podmazivanje, zamenu ulja i slične poslove

-          materijalno odgovara za štetu na mašinama prouzrokovanu nepažnjom ili namerno

-          sprovodi procedure IMS-a

-          dužan je da primenjuje sredstva i mere za zaštitu na radu

-          obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca

Odgovornost: Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu sektora i direktoru Društva


Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju treba da dostave na e-mail: 

office@markotc.com

ili

mogu da se jave lično u prostorije poslodavca, adresa u Kragujevcu, Save Kovačevića 58A 

ili 

mogu da se jave na kontakt telefon: 065/86-05-697, svakog radnog dana od 8 do 16 časova

Rok važenja
20.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola - I stepen (1 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Kragujevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Vozačka dozvola
B - Obavezno
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ. Ukoliko ste nov korisnik procedura je jednostavna.