Pravnik

NSZ/Filijala Kragujevac | Pravo

"Marko trans cargo" d.o.o, Kragujevac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Uslovi rada i ostali uslovi:

- VI - VII nivo kvalifikacije, smer: pravnik, diplomirani pravnik, master pravnik

- potrebno radno iskustvo od minimum godinu dana u opštim pravnim poslovima i poslovima javnih nabavki

- rad na računaru (Word, Excel, Internet) 

- engleski jezik - početni nivo

- mesto rada: Kragjevac

 

Opis posla:

- prati zakonske propise i daje uputstva za njihovu primenu

- sačinjava nacrte opštih i pojedinačnih pravnih akata Društva i usklađuje ih sa potrebama rada 

- sačinjava nacrte ugovora sa trećim licima i daje stručno mišljenje na sklopljene ugovore

- priprema dokumentaciju za postupke javnih nabavki i u ime Društva podnosi ponude za javne nabavke, čuva dokumentaciju i prati izvršenje ugovora zaključenim u postupcima javnih nabavki

- kontaktira sa državnim organima vezano za sva imovinko pravna pitanja Društva

- podnosi zahteve i priprema dokumentaciju neophodnu za dobijanje dozvola i licenci za rad Društva

- sarađuje sa ostalim organizacionim delovima preduzeća radi usklađivanja rada sa zakonskim propisima

- sprovodi procedure IMS-a

- radi i druge poslove po nalogu rukovodioca

 

Odgovornost: za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe, opštih pravnih i kadrovskih poslova i direktoru Društva.


Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu dostaviti na e-mail: office@markotc.co

ili

da se jave lično u prostorije poslodavca, adresa u Kragujevcu, Save Kovačevića 58A 

ili 

da se jave na kontakt telefon: 065/865-69-70, svakog radnog dana od 8 do 16 časova

Rok važenja
10.07.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet - VI2 stepen (3 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Kragujevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Jezik:

Veština Čitanje Pisanje Govor  
Engleski Početni Početni Početni Poželjno

Računarske veštine:

Veština Nivo znanja  
Obrada teksta – Word Niži Poželjno
Obrada tabela – Excel Niži Poželjno
Internet Niži Poželjno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ. Ukoliko ste nov korisnik procedura je jednostavna.